• Niet goed geld terug
 • Snelle levering
 • Veilig betalen
 • TOP
 • Betaalinformatie

  Wij bieden u diverse veilige betaalmogelijkheden aan. Zo kun je je bestelling betalen via creditcard, iDEAL, MisterCash of bankoverschrijving.

  Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk online betalen. U rekent af in de vertrouwde internetbankieromgeving van uw eigen bank. Betalen zoals u gewend bent.

  Mistercash is een betaalsysteem in België en is te vergelijken met het iDEAL betaalsysteem in Nederland. Het gebruik ervan is eenvoudig, snel en vooral veilig en betrouwbaar.

  Indien u kiest voor de optie ‘Bank overschrijving’ ontvangt u na het plaatsen van de bestelling een e-mail met de betaalgegevens.

 • Klantenservice

  Telefonisch Contact
  Heeft u een vraag over een product of over een bestelling die gemaakt is op onze website? WIj staan graag voor u klaar, dus neem gerust contact met ons op!

  • Tel: +31 (0)13 - 504 42 65
  • Dinsdag t/m zaterdag
  • Van 9.00 tot 17.00 uur


  Buiten deze tijden kunt u een e-mail sturen, waarop u binnen 36 uur een reactie kunt verwachten.

 • Retourinformatie

  Heeft u zich bedacht? Wij biedden u de mogelijkheid binnen 14 dagen niet gebruikte artikelen, in de onbeschadigde verpakking, te retourneren. Slechts de door ons gemaakte verzend- en administratiekosten worden bij u in rekening gebracht. Ook bij het retourneren van een bestelling welke onder de garantie voorwaarden valt, zijn de kosten voor het retourneren voor uw rekening.

Verzenden & Retourneren

Artikel 3
3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, maar exclusief handling- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Prijzen zijn gebaseerd op levering binnen Nederland.
3.2 Alle betalingen dienen te zijn voldaan alvorens tot verzending van de goederen kan worden overgegaan, de factuur wordt bijgesloten.
3.3 Indien de klant in gebreke blijft, behoudt Rode-wijn.com het recht voor alle kosten aan de klant in rekening te brengen.
3.4 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Rode-wijn.com, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Rode-wijn.com zijn voldaan.

Artikel 4
4.1 Leveringen vinden plaats in veelvouden van 1 fles of meer. De levertijd bedraagt 7 werkdagen tenzij anders vermeld, maar leveren meestal binnen 3 werkdagen.
4.2 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland.
4.3 Rode-wijn.com rekent standaard € 7.95 bezorgkosten per bestelling tot 12 flessen. (mu.v. de waddeneilanden) Wanneer de totale grootte van de individuele order groter is dan 12 flessen, vervallen de bezorgkosten.
4.4 De levertijd bedraagt maximaal 7 werkdagen. Van deze levertijden kan worden afgeweken als dat op de site van Rode-wijn.com expliciet is aangegeven.
4.5 De door Rode-wijn.com aangegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.6 Rode-wijn.com maakt bij de fysieke distributie van de bestellingen van de klant gebruik van derde partijen. De bestelling wordt (met uitzondering van zon- en feestdagen) aangeboden. Pakketten die in het geheel niet kunnen worden afgeleverd, worden retour gezonden aan Van Lieverlee in Hilvarenbeek.
4.7 Wanneer de overeengekomen levertijd wordt overschreden, zal Rode-wijn.com de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan Rode-wijn.com te melden.
4.8 Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk nadat Rode-wijn.com het verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, teruggestort op de rekening van de klant.

Artikel 5
5.1 Rode-wijn.com is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 6
6.1 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Rode-wijn.com. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijs als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product over op de klant, behoudens de aansprakelijkheid die wettelijk niet door Rode-wijn.com kunnen worden uitgesloten.

Artikel 7
7.1 Rode-wijn.com kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of onduidelijkheden in orders en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Rode-wijn.com, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen de klant en Rode-wijn.com.

Artikel 8
8.1 Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant het recht om binnen 2 werkdagen na de ontvangst van het product, de onderliggende overeenkomst met Rode-wijn.com te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
8.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 8.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk aan Rode-wijn.com te melden. De klant dient het product, na overleg met Rode-wijn.com, te sturen naar een door Rode-wijn.com vastgesteld retouradres. Het retour gezonden product moet in de originele verpakking worden geretourneerd. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
8.3 Indien de klant reeds enige betaling heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst heeft herroepen, zal Rode-wijn.com binnen 7 werkdagen na ontvangst van het retour ontvangen product, opdracht geven tot terugstorting op de rekening van de klant.
8.4 Rode-wijn.com behoudt het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat misbruik van de afkoelingsperiode wordt gemaakt.
8.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Rode-wijn.com schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins van het risico van de klant komt, zal Rode-wijn.com de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Rode-wijn.com heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in mindering te brengen.